Selecteer de taal


Personeel en organisatie.

Door de focus op het transport van hoogwaardige voedingsstoffen wordt veel gevraagd van onze chauffeurs. Zeker als platooning daadwerkelijk zijn intrede doet, bestaat het werk van een chauffeur vrijwel niet meer uit het goed en veilig rijden van A naar B, de aandacht komt veel meer te liggen op het laden en lossen. In onze markt vergt dit veel en specifieke kennis van de chauffeurs, of noemen we ze tegen die tijd ‘operators’?

Platooning is de toekomst.

Platooning is een relatief nieuw begrip en betekent dat voertuigen coöperatief rijden op korte afstand van elkaar (minder dan 1 seconde) op basis van de technologie van geautomatiseerd (autonoom) rijden. Nu al zijn veel van onze trucks voorzien van veiligheidssystemen die de chauffeurs ondersteunen in het veilig rijden. Inmiddels beschikken wij over enkele trucks die zijn uitgerust met de 1e generatie platooning systemen.

Trainingen en opleidingen.

Als (inter)nationaal transportbedrijf besteden wij veel tijd en energie aan het opleiden en trainen van onze chauffeurs. Er zijn e-learning trajecten opgezet, coaches aangewezen en er worden rijtrainingen georganiseerd. In de toekomst verwachten wij gebruik te gaan maken van virtuele opleidingen. De veiligheid van de mannen langs de weg staat bij ons voorop.

Om de groei en het natuurlijke personeelsverloop het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om kwalitatief goede mensen te werven en hen snel vertrouwd te maken met de werkprocedures, klantinstructies en de collega’s. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de introductie van nieuw personeel, waarvoor inmiddels een digitale ‘onboarding module’ is ontwikkeld.

Automatisering en informatievoorziening.

De wereld verandert in een razend tempo en automatisering brengt informatievoorziening op een steeds hoger niveau. Waar in het verleden communicatie via telefoon, telex en fax ging, worden opdrachten nu volledig digitaal doorgestuurd naar Albert Keijzer. Maar de digitale communicatie blijft niet beperkt tot het ontvangen van gegevens, klanten willen ook graag informatie over transporten digitaal ontvangen van de transporteurs. Steeds meer informatie die men sneller wil ontvangen. Dit vergt systemen die de organisatie daarbij ondersteunen. Albert Keijzer investeert veel in de ontwikkeling van deze geautomatiseerde systemen om ook op dat terrein voorop te lopen en de eigen organisatie en de klanten te informeren met behulp van dashboards die realtime relevante en eenvoudig te lezen informatie verstrekken.


bedrijfsfilm 100 jaar Albert Keijzer


Meer weten over Albert Keijzer Transport?
Bekijk hier de bedrijfsfilm over ons 100-jarig bestaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Albert Keijzer B.V. bent. Albert Keijzer B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Albert Keijzer B.V. zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Albert Keijzer B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Albert Keijzer B.V.

De internetsite van Albert Keijzer B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Albert Keijzer B.V. Albert Keijzer B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Albert Keijzer B.V.

Google Analytics
De internetsite van Albert Keijzer B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Albert Keijzer B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Albert Keijzer B.V. heeft hier geen invloed op.

Albert Keijzer B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Albert Keijzer B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage