Selecteer de taal


Albert Keijzer is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit Albert Keijzer in de genen. Daarbij richt het bedrijf zich niet alleen op de maatschappij maar ook op het welzijn van haar werknemers. Wat dit laatste betreft zorgt ons bedrijf voor een gezonde, aantrekkelijke werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden. Als bedrijf met een platte organisatiestructuur zijn wij voor elke individuele werknemer transparant en toegankelijk. In het kernteam zijn al onze disciplines op de werkvloer vertegenwoordigd en functioneren zij als spreekbuis tussen management en het personeel.

Uit het hart.

Jaren geleden was Co Keijzer persoonlijk betrokken bij de Stichting Gehandicapten Manege De Blijde Ruiters: de paardenbak op het terrein werd beschikbaar gesteld om paardrijlessen voor mensen met een handicap te kunnen verzorgen. Later verhuisde de stichting naar een eigen manege die mede door bijdragen van Albert Keijzer mogelijk werd gemaakt. Die maatschappelijke betrokkenheid heeft de familie Keijzer overgebracht op haar personeelsleden. Op initiatief van het bedrijf is Stichting Hulpfonds Albert Keijzer opgericht. De Stichting ontvangt haar middelen uit bijdragen van de werknemers en elke inleg wordt verdubbeld door Albert Keijzer. Met deze middelen verleent de Stichting voornamelijk financiële en materiële steun aan personen en instellingen in de regio’s in Nederland waar de medewerkers van Albert Keijzer wonen en werken. Dit kan zijn door rechtstreekse steun aan de individuele personen of via steun aan projecten met eenzelfde doelstelling als de Stichting Hulpfonds. Sinds haar oprichting heeft de Stichting bijdragen gegeven aan vele initiatieven, waaronder Stichting Tante Lenie, Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), Stichting voor Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland (SWGN), het Jeugdsportfonds Zaanstreek en het Jeugdcultuurfonds Zaanstreek. Stuk voor stuk organisaties die zich richten op het welzijn van (hulpbehoevende) kinderen en hun gezinnen. De maatschappelijke betrokkenheid blijft echter niet beperkt tot de ‘officiële’ bijdragen namens Albert Keijzer of het Hulpfonds. Veel van onze chauffeurs hebben meegereden in de diverse truckruns die in Nederland worden georganiseerd. Bij deze truckruns bezorgen de chauffeurs mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap een fantastische en onvergetelijke dag. Op deze dag zijn zij bijrijder in een vrachtwagen en rijden zij luid claxonnerend een route door de omgeving. Ook in de komende jaren wil Albert Keijzer zich blijven inzetten voor de goede doelen die passen binnen de doelstelling van de stichting. Naast aandacht voor alle verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen willen wij de maatschappelijke betrokkenheid in de toekomst, als belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid in iedere omstandigheid intact houden.


bedrijfsfilm 100 jaar Albert Keijzer


Meer weten over Albert Keijzer Transport?
Bekijk hier de bedrijfsfilm over ons 100-jarig bestaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Albert Keijzer B.V. bent. Albert Keijzer B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Albert Keijzer B.V. zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Albert Keijzer B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Albert Keijzer B.V.

De internetsite van Albert Keijzer B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Albert Keijzer B.V. Albert Keijzer B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Albert Keijzer B.V.

Google Analytics
De internetsite van Albert Keijzer B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Albert Keijzer B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Albert Keijzer B.V. heeft hier geen invloed op.

Albert Keijzer B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Albert Keijzer B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage