Select your language


Cookie Statement Albert Keijzer B.V.

Use of cookies and log files.

A "cookie" is a small unit of information that can be offered to your browser while you are on the Albert Keijzer B.V. website. Albert Keijzer B.V. sometimes uses cookies to make the use of the Albert Keijzer B.V. website as efficient as possible. If you do not want cookies to be used by Albert Keijzer B.V., you can (have someone) set your browser to deactivate the cookies. If you do not accept the use of cookies and have deactivated them or had them deactivated, this may have consequences for the ease of use of the Albert Keijzer B.V. website.

The Albert Keijzer B.V. website automatically generates log files your and other users’ use of the Albert Keijzer B.V. website. Albert Keijzer B.V. keeps track of user data, such as the source addresses from which the pages are accessed, IP addresses and domain names, date and time of accessing the pages, the referring internet sites and other parameters in the URLs. These log files and data will be used anonymously for statistical purposes, as well as to improve the service provision through the Albert Keijzer B.V. website.

Google Analytics.

The Albert Keijzer B.V. website uses Google Analytics to keep track of how users use the website. The information obtained in this way is stored, without the 'address' of your computer (the IP address is anonymised), by Google on servers in the United States. Read Google's privacy policy for more information. Google uses this information to keep track of how this website is used and to provide reports about this to Albert Keijzer B.V.

Google can provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Albert Keijzer B.V. has no influence on this.

Albert Keijzer B.V. has not given Google permission to use the Analytics information obtained through the Albert Keijzer B.V. website for other Google services.

 


bedrijfsfilm 100 jaar Albert Keijzer
Know more about Albert Keijzer Transport?
Watch here our jubilee movie about our 100th anniversary.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Learn more

I understand

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Albert Keijzer B.V. bent. Albert Keijzer B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Albert Keijzer B.V. zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Albert Keijzer B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Albert Keijzer B.V.

De internetsite van Albert Keijzer B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Albert Keijzer B.V. Albert Keijzer B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Albert Keijzer B.V.

Google Analytics
De internetsite van Albert Keijzer B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Albert Keijzer B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Albert Keijzer B.V. heeft hier geen invloed op.

Albert Keijzer B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Albert Keijzer B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage