In eerste instantie mag Co van zijn vader niet in het bedrijf komen. Albert had alleen de lagere school afgemaakt en werkte al vanaf zijn veertiende.                

Vader Albert en zoon Co

Vader Albert en zoon Co.
Beiden een leven in het teken van het transport.

Co moest de kans krijgen het anders te doen. Hij moest verder leren. Het werd de kweekschool. Na zijn opleiding houdt Co het als onderwijzer snel voor gezien. In 1948 gaat Co alsnog werken bij zijn vader. Als chauffeur moet hij van onder af aan beginnen. Loon krijgt Co niet: ”Als je geld nodig hebt hoor ik het wel” zei vader Albert. In zes jaar tijd leert Co, vanachter het stuur, de transportwereld van onder tot boven kennen.

Als Co voornemens is te gaan trouwen met Hendrika Maria Out, neemt Albert van verffabriek Schoen een stuk land over waar een herbouwplicht op rust. Doordat er overheidssubsidie verbonden is aan deze herbouw komen er middelen vrij voor het bouwen van een huis voor Co en zijn aanstaande bruid.

De samenwerking tussen vader en zoon verloopt voortreffelijk. Volgens Co was zijn vader wel de baas, maar ze besloten alles samen. Natuurlijk was er wel eens verschil van inzicht, maar dan werden zaken op een positieve manier besproken en werden problemen bijgelegd.

 

 

 


 Lees in onze volgende post: Van houttransport naar tanktransport. >>


Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief?
Geeft u dan hieronder uw gegevens op.Tanktransport, voedingsmiddelen, gevaarlijke stoffen
Internationaal silotransport, droge bulkstoffen
Volumetransport, pallettransport
Containertransport van grondstoffen.
Transport losgestorte grondstoffen met zelflossers.
Logistieke diensten, wegen, tankreinigen, op-, overslag.


Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Albert Keijzer B.V. bent. Albert Keijzer B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Albert Keijzer B.V. zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Albert Keijzer B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Albert Keijzer B.V.

De internetsite van Albert Keijzer B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Albert Keijzer B.V. Albert Keijzer B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Albert Keijzer B.V.

Google Analytics
De internetsite van Albert Keijzer B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Albert Keijzer B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Albert Keijzer B.V. heeft hier geen invloed op.

Albert Keijzer B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Albert Keijzer B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage